Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU


 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. Maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle şirketimize iletebilirsiniz.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE CEVAPLANMASI

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ 5. Maddesi kapsamında ve yukarıdaki bilgiler ışığında kimliğinizi belirleyici belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile Fenerbahçe Mah. Atlıhan Sk. No:14 Menekşe Apt. B/Blok Daire:1 Kadıköy İstanbul adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@tatildeysen.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun'un 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası: Cep Telefonu:

E-posta adresi: Ev Telefonu:

Adres:

Şirketimizle İlişkiniz

 Müşteri □ İş Ortağı □

Ziyaretçi □ Diğer □


BAŞVURU İÇERİĞİ

Lütfen talebinize konu olan kişisel verilerin neler olduğunu belirtin. Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun'un 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Yanıtın iletişim bilgilerimde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın iletişim bilgilerimde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :